Региональ инвестиция стандарты

    Инвестицион стандарт Татарстан Республикасында Россия Икътисадый үсеш министрлыгының 30.09.2021 ел, №591 боерыгы нигезендә гамәлгә ашырыла.

    Стандартка 5 элемент керә:

- Инвестицион декларация Татарстан Республикасы Президентының " Татарстан Республикасының Инвестицион декларациясе турында»2012 елның 18 июнендәге ПУ-477 номерлы Указы белән расланды,

- Инвестиция комитеты Татарстан Республикасы Президентының «Татарстан Республикасы Инвестиция советын төзү турында»05.07.2012 №ПУ-538 Указы белән расланды,

- Үсеш агентлыгы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасының инвестицион үсеш агентлыгы мәсьәләләре»2011 елның 6 июнендәге 460 номерлы карары белән расланды,

- Инвестицион карта Татарстан Республикасының инвестицион порталында урнаштырылган https://invest.tatarstan.ru/ru/map/,

- Инвестиция кагыйдәләре җыелмасына ведомство боерыклары белән расланган алгоритмнар керә.

Тулырак https://invest.tatarstan.ru/ru/investment-standard/

Соңгы яңарту: 2023 елның 7 гыйнвары, 07:27

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International